Održiva uporaba pesticida

Održiva uporaba pesticida

PROGRAM IZOBRAZBE – ODRŽIVA UPORBA PESTICIDA
za profesionalne korisnike, distributere i savjetnike

UVOD

Temeljem članka 6. stavka 1. i 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014), članka 9. i članka 10. stavka 3 i 4 Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012) Ustanova za obrazovanje odraslih MATURA PLUS, Vinkovci, H.D.Genschera 14 Rješenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske KLASA UP/I-320-20/18-02/19 URBROJ 525-09/0822-19-4, ovlaštena je za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama. Ustanova za obrazovanje odraslih MATURA PLUS, Vinkovci, H.D.Genschera 14 je dobila rješenje za provođenje navedene izobrazbe na razdoblje od 5 godina s početkom od roka važenja rješenja datumom donošenja 01. ožujka 2019. godine.

TEČAJ – PROVEDBA EDUKACIJE

Ustanova za obrazovanje odraslih MATURA PLUS, Vinkovci, H.D.Genschera 14 dobila je, sukladno priloženom programu izobrazbe i sukladno vrhunskim stručnjacima iz područja izobrazbe koji će sudjelovati u radu s prijavljenim polaznicima izobrazbe, ovlaštenje za izobrazbu u sva tri zakonom definirana modula.
Program edukacije namijenjen je osobama koje koriste pesticide za zaštitu bilja u poljoprivrednoj proizvodnji, pri održavanju parkova, okućnica, sportskih terena i ostalih javnih površina, ili se bave njihovom proizvodnjom, skladištenjem i prodajom.
Cilj edukacije je osigurati održivu uporabu pesticida smanjenjem rizika i učinaka uporabe na zdravlje ljudi i okoliš, poticanje postupaka integrirane zaštite bilja.

Trajanje programa:

 • 15 sati – osnovni program
 • 5 sati – dopunski program

OSNOVNE INFORMACIJE O MODULIMA EDUKACIJE

 1. Modul za profesionalne korisnike (osnovna i dopunska kategorija) – u ovaj modul spadaju:
  OPG i drugi poljoprivrednici (potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo i ukrasno bilje)
  TVRTKE koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom,((d.d., d.o.o., zadruge) (potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo i ukrasno bilje)),
  PRAVNE I FIZIČKE osobe koje održavaju javne površine (parkovi, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine) potkategorije: komunalne tvrtke i druge pravne i fizičke osobe)
  PROFESIONALNI KORISNICI za profesionalnu primjenu potkategorija DDD mjere.
 2. Modul za distributere (osnovna i dopunska kategorija) – u ovaj modul spadaju:
  Kategorija uvoznici, dobavljači, trgovci na veliko i malo, prodavači (potkategorije: uvoznici i dobavljači, vlasnici rješenja o registraciji i zastupnici, trgovci na veliko i malo, prodavači, prodavači i djelatnici u nabavi)
 3. Modul za savjetnike (osnovna i dopunska kategorija) – u ovaj modul spadaju:
  Kategorija: savjetnici u tvrtkama, javni i privatni savjetnici, savjetnici u prodaji (potkategorije: javni i privatni savjetnici, tehnolozi u proizvodnji i savjetnici u prodaji).

Uvjeti za pohađanje edukacije:
A) Za izobrazbu na modul za profesionalne korisnike se može prijaviti osoba sa navršenih 18 godina života i završeno minimalno osnovno obrazovanje,
B) Za izobrazbu na modul distributere se može prijaviti:

 • za distributera kao odgovornu osobu s najmanje završenim:
  -diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke ili
  -preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke
  -stručnim studijem agronomske ili šumarske struke i ako ima odslušano i položeno najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja (predavanja, vježbe, seminari).
 • za distributera – zaposlenika radnika s najmanje završenom:
  srednjom stručnom spremom u trajanju od najmanje četiri godine.
 • za izobrazbu na modul za savjetnika se može prijaviti osoba s najmanje završenim:
  -diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke ili preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke
  -stručnim studijem agronomske ili šumarske struke i ako ima odslušano i položeno najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja (predavanja, vježbe, seminari).

Upisi u tijeku

Prijavnicu za izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida možete preuzeti na slijedećem linku: