Natječaj za upis polaznika u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih za školsku godinu 2023./2024.

Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (N.N. broj 14/23.), te Statuta učilišta donosi se Odluka o upisu polaznika u programe doškolovanja, prekvalifikacije, usavršavanja i osposobljavanja u školskoj godini 2023./2024. oglašava

N A T J E Č A J

ZA UPIS POLAZNIKA U PROGRAME SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH ZA ŠKOLSKU GODINU 2023./2024.
ZAJEDNIČKA OBAVIJEST

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

OPĆE ODREDBE
U programe doškolovanja, prekvalifikacije te programe osposobljavanja i usavršavanja polaznici se prijavljuju i upisuju osobnim putem u sjedištu ili podružnicama Učilišta, a na temelju natječaja za upis.

I.
A. Četverogodišnji i trogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanja:

Ekonomist
Vozač motornog vozila
Rukovatelj CNC glodalicom
Rukovatelj CNC tokarilicom
Gerontodomaćin
Rukovatelj rovokopač/utovarivač
Sobarica
Kuhar
Priprematelj slastica
Priprematelj bureka i pizza
Zavarivač REL postupkom
Zavarivač TIG postupkom
Zavarivač MIG-MAG postupkom
Voćar
Uzgajivač ratarskih kultura
Voditelj OPG-a
Njegovateljica starijih i nemoćnih osoba
Zidar
Fasader
Keramičar-oblagač
Armirač
Rukovatelj vibronabijačem
Rukovatelj bagerom
Rukovatelj viličarom
Izrada i montaža ALU i PVC stolarije
Računalni operater
Konobar
Pomoćnik u nastavi
Rukovatelj motornom pilom
Tesar
Rukovatelj autodizalicom
Rukovatelj hidrauličnom dizalicom
Rukovatelj toranjskom dizalicom
Rukovatelj motornom kosilicom
Rukovatelj trimer
Monter suhe gradnje
Limar
Barmen
Pečenjar
Rukovatelj CNC glodalicom i CNC tokarilicom
Soboslikar-ličilac
Mesar
Rukovatelj traktorom s radnim priključcima
Vinogradar-vinar
Cvjećar-aranžer
Pekar
Bravar
Vizažist
Poslovi manikure
Maser
Poslovi kozmetike njege lica
Suradnik u pripremi i provedbi EU projekata
Rukovatelj kombajnom
Krovopokrivač i izolater
Knjigovođa
Administrator baze podataka
Programer WEB aplikacija
3D dizajner
DK knjigovođa
DK asistent za upravljanje projektima
DK društveno odgovorno poslovanje
Mikro kv. Internet marketing i brendiranje
Mikro kv. Rukovanje viličarom u skladišnom prostoru
Mikro kv. Gospodarenje otpadom
Mikro kv. Montiranje dizalice topline

C. Programi usavršavanja:

Monter fotonaponskih sustava
Samostalni računovođa
Mikro kv. Lasersko rezanje i graviranje drva drvnih i nedrvnih materijala
Mikro kv. Upravljanje CNC strojevima u stolarstvu
Mikro kv. WEB programiranje
Mikro kv. Postavljanje pametne javne rasvjete
Voditelj pripreme i provedbe EU projekata
Mikro kv. Dijagnostika i servisiranje el. vozila
Mikro kv. Dijagnostika i servisiranje hibridnih vozila
Mikro kv. Primjena aplikacijskog softvera u knjigovodstvu

D. Program učenja stranih jezika:

Engleski opći jezik, Njemački opći jezik, Talijanski opći jezik, , Francuski opći jezik, Hrvatski jezik za strance.

II.
1. Uvjeti upisa i dokumentacija za upis u svaki pojedini program su objavljeni na službenim stranicama Učilišta.

Polazniku, na njegov zahtjev uz priložene dokaze, Učilište može, kao ispunjenje obveze iz praktične nastave i vježbi, priznati odgovarajuće radno iskustvo o čemu, na temelju provjere priložene dokumentacije, odlučuje povjerenstvo imenovano od strane stručnog tijela utvrđenog statutom Učilišta.

III.
Natječaj je otvoren od 07. kolovoza 2023. do popunjenja grupe.
1. Obavijest o početku nastave za pojedine programe bit će stavljena na oglasnu ploču Učilišta nakon zatvaranja natječaja.