Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Usavršavanje:

  • Samostalni računovođa
  • Voditelj pripreme i provedbe EU projekata

Osposobljavanje:

  • Suradnik u pripremi i provedbi EU projekata
  • Voditelj OPG-a
  • Knjigovođa

SSS i prekvalifikacija: 

  • Ekonomist