Tečaj hrvatskog jezika za strance

Želite li položiti ispit iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja dugotrajnog boravišta u Republici Hrvatskoj?

Kliknite OVDJE za više informacija!

Tečaj hrvatskog jezika za strance u Ustanovi za obrazovanje odraslih Matura plus pruža jedinstvenu priliku za sve koji žele svladati jezik.

Kroz individualizirani pristup svakom polazniku, ovladat ćete gramatičkim strukturama, proširiti vokabular i steći sposobnosti za tečnu komunikaciju na hrvatskom jeziku. Poseban naglasak je na svakodnevnim temama i situacijama važnim za život u Hrvatskoj. Uz iskusne predavače i interaktivan pristup učenju, ovladat ćete hrvatskim jezikom kroz niz zanimljivih aktivnosti. Suvremeno opremljena učionica i prilagođavanje nastave vašem tempu učenja osigurat će ugodno i učinkovito okruženje za stjecanje novih jezičnih vještina.

Upišite tečaj hrvatskog jezika već danas i steknite temelje za uspješan život i rad u Republici Hrvatskoj!

Stupnjevi Ukupno sati Moduli
Pripremni A1 140 2 modula x 70 šk. sati
Temeljni A2 140 2 modula x 70 šk. sati
Prijelazni B1 280 4 modula x 70 šk. sati
Samostalni B2 140 2 modula x 70 šk. sati
Napredni C1 280 4 modula x 70 šk. sati

Zajednički europski referentni okvir za jezike

OPIS JEZIČNIH KOMPETENCIJA PO STUPNJEVIMA

Korisnik može razumjeti i koristiti poznate svakodnevne izraze i vrlo jednostavne fraze koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. Može predstaviti sebe i druge te postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima npr: o tome gdje živi, o osobama koje poznaje i o stvarima koje posjeduje. Može voditi jednostavan razgovor uz uvjet da sugovornik govori polako i razgovijetno te da je spreman pomoći.

Korisnik može razumjeti izolirane rečenice i često rabljene riječi iz područja od neposrednog osobnog interesa. Može komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Može jednostavno opisati aspekte svog obrazovanja, neposrednu okolinu te sadržaje s područja zadovoljavanja neposrednih potreba.

Korisnik može razumjeti glavne misli jasnoga, standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovito susreće na poslu, u školi, u slobodno vrijeme itd. Može se snalaziti u većini situacija s kojima se susreću na putovanjima kroz područja u kojima se govori određeni jezik. Može napisati jednostavni tekst o poznatoj temi ili temi od osobnog interesa, opisivati doživljaje i događaje, nade i težnje te ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove.

Korisnik može razumjeti glavne misli složenog teksta na konkretnu ili apstraktnu temu uključujući tehničke rasprave iz svog stručnog područja. Može komunicirati dovoljno tečno i neusiljeno što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom bez napora s bilo koje strane. Može sročiti jasan, detaljan tekst o velikom broju tema te objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke različitih opcija.

Korisnik može razumjeti složene, duže tekstove iz različitih područja i prepoznati implicitna značenja. Može se izražavati tečno i neusiljeno bez vidljivog traženja potrebnog izraza. Može fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim, akademskim i poslovnim situacijama, proizvesti jasan, dobro strukturiran, detaljan tekst o složenim temama pokazujući da se uspješno služi jezičnim modelima, konektorima i kohezivnim sredstvima.

Upiti o tečaju hrvatskog jezika za strance