Ispit iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja dugotrajnog boravišta u Republici Hrvatskoj

Ustanova za obrazovanje odraslih Matura plus akreditirana je ustanova za provođenje ispita iz poznavanja hrvatskog i latiničnog pisma u svrhu odobrenja zahtjeva za stalni boravak, stjecanje državljanstva i ostale potrebe regulirane Zakonom o strancima u Republici Hrvatskoj od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ispit se provodi pred ispitnim povjerenstvom u trajanju od dva školska sata.

Cijena ispita NA UPIT (klikni)

  • Prijave za pristupanje ispitu odvijaju se tijekom cijele godine.
  • Prijavu i uplatu trebate izvršiti najkasnije 10 dana prije ispitnog roka.
  • Pristupnik koji pristupa ispitu mora povjerenstvu predočiti putovnicu ili osobnu iskaznicu za stranca kao identifikacijski dokument.
  • Nakon što položi ispit, kandidat dobiva potvrdu koja mu služi u svrhu ostvarivanja prava stalnoga boravka u Republici Hrvatskoj.

Ispitne cjeline od kojih se sastoji provjera znanja jesu:

1. razumijevanje slušanog teksta
2. razumijevanje čitanog teksta
3. poznavanje jezičnih struktura hrvatskoga jezika
4. pismeno sporazumijevanje
5. usmeno sporazumijevanje

Dijelovi ispita od 1. do 4. polažu se pisanim putem, a 5. dio ispita se polaže usmeno. Usmeni dio ispita provjerava govornu produkciju izlaganjem o određenoj temi i govornu interakciju kroz razgovor s ispitivačem.

Kandidat mora ostvariti minimalno 60 % točnih odgovora u svakoj ispitnoj cjelini da bi položio ispit.

Poveznice do relevantnih dokumenata:

Upiti o tečaju hrvatskog jezika za strance