Program redovitog usavršavanja iz područja javne nabave ( 8 bodova)

Vrijeme početka programa : 20. listopada 2023. s početkom u 8:30

Cijena usavršavanja: 180 € (1.356,21 kn)

PLAN PREDAVANJA

PRIJAVNICA

O programu:

Redovito usavršavanje je dopunjavanje i usavršavanje znanja iz područja javne nabave kroz pohađanje programa usavršavanja.
Programe usavršavanja pohađaju osobe koje posjeduju važeći certifikat u području javne nabave, u svrhu usavršavanja ali i produljenja certifikata. Certifikat vrijedi tri godine a prije isteka je potrebno prisustvovati programima redovitog usavršavanja u trajanju od najmanje 32 nastavna sata.

Programe usavršavanja mogu pohađati i druge osobe koje nemaju certifikat specijaliste javne nabave u cilju stjecanja potrebnih znanja i vještina za rad u području javne nabave, na strani naručitelja ili ponuditelja.

Naši su programi odobreni od strane Ministarstva gospodarstva, Uprave za politiku javne nabave, a predavači su stručne osobe i profesionalci praktičari koji aktivno rade u pripremi i provedbi postupaka, na žalbenim postupcima  ili u organizacijama koje su povezane sa ovim područjem.