Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave

Vrijeme održavanja: 29.10.2020. – 04.11.2020. s početkom u 8:00 sati

PLAN PREDAVANJA(klikni)

 

O programu:

Ustanova za obrazovanje odraslih nositelj je ovlaštenja za program izobrazbe u području javne nabave po rješenju Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, KLASA: UP/I-406-01/19-01/04; URBROJ: 526-06-02-02-02/1-19-2.
Ovlaštenje se izdaje na 3 godine. Izdano je 29. siječnja 2019.
Evidencijski broj iz Registra nositelja programa: 77.

Office

SADRŽAJ PROGRAMA

Što će polaznici naučiti?
  • zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u RH i EU
  • osnovna pravila javne nabave
  • postupke i načela javne nabave
  • izradu dokumentacije za nadmetanje
  • prepoznati najvažnije rizike u javnoj nabavi i kako ih spriječiti
  • sve na praktičnim primjerima iz prakse i vježbama
Kome je program namijenjen?
  • zaposlenicima institucija i organizacija koje su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi
  • ponuditeljima koji sudjeluju u postupcima nabava kako bi se upoznali sa Zakonom o javnoj nabavi i pripremili što kvalitetnije ponude
  • svima koji žele naučiti procedure provedbe javne nabave
Tko su predavači?

Marijana Neralić, mag. oecc.
Stručna osoba u sustavu javne nabave
Trenutačno radi u odjelu za  javnu nabavu u Upravi za ceste Vukovarsko srijemske županije. Predavač je u programima izobrazbe iz područja javne nabave te u programima redovitog usavršavanja iz područja javne nabave.

Marinko Bašurić, diplomirani pravnik
Trener u sustavu javne nabave
Trenutačno radi kao viši savjetnik za javnu nabavu u Osječko-baranjskoj županiji. Predavač je u programima izobrazbe iz područja javne nabave te u programima redovitog usavršavanja iz područja javne nabave.

Kako se dobiva certifikat?

Po završetku nastavnog programa polaznicima izdajemo Potvrdu o pohađanju programa izobrazbe. Sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012 i 125/14), pisani ispit provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u sklopu specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave. Pisanom ispitu može pristupiti osoba s Potvrdom o završenom Programu izobrazbe. Prijava za pristupanje pisanom ispitu podnosi se putem obrasca kojeg središnje tijelo za javnu nabavu objavljuje na Portalu javne nabave.
U roku 45 dana od dana položenog pisanog ispita Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta izdat će osobama koje su ga položile certifikat u području javne nabave. Certifikat će biti dostavljen na adresu naznačenu u prijavnici za ispit.

CIJENA PROGRAMA

Cijena specijalističkog programa izobrazbe: 3.500,00 kn

OSNOVNE INFORMACIJE

Vrijeme održavanja: 17.10. – 22.10. 2019.
Vrsta programa: nastavni program za stjecanje certifikata u području javne nabave
Trajanje: 50 nastavnih sati s praktičnim primjerima i vježbama
Minimalni broj polaznika: 10
Polaznici programa stječu pravo na izlazak na ispit s ciljem dobivanja certifikata u području javne nabave

PLAN PREDAVANJA (klikni)